http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

เรื่อง    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

-----------------------------

                   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ทุกประการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-255) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ไปแล้วนั้น

                   อาศัยอำนาจตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                          ประกาศ    ณ    วันที่    17    มิถุนายน    พ.ศ. 2554

 

 

                                                        นายบุญสงค์  สมไผ่ล้อม

                                                          (นายบุญสงค์  สมไผ่ล้อม)

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

1 2 [Next]
view

ปฎิทิน

« May 2019»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท01/05/2019
ผู้เข้าชม331,444
เปิดเพจ410,196
view