http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

การให้บริการ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)

 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

******************************

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วนั้น

                   บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน  ได้ให้ความเป็นชอบแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๑3 พฤษภาคม ๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จึงได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่  ๑6  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9

 

                                                              (ลงชื่อ)         เฉียบชัย  คงพุท

 

                                                                             (นายเฉียบชัย  คงพุท)

                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

 

view

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

สมัครงาน

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท09/06/2020
ผู้เข้าชม380,665
เปิดเพจ491,593
view