http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)

 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)

******************************

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วนั้น

                   บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน  ได้ให้ความเป็นชอบแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๑3 พฤษภาคม ๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จึงได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่  ๑6  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9

 

                                                              (ลงชื่อ)         เฉียบชัย  คงพุท

 

                                                                             (นายเฉียบชัย  คงพุท)

                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

 

view

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท14/12/2018
ผู้เข้าชม310,608
เปิดเพจ382,850
view