http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

การให้บริการ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

เรื่อง    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

-----------------------------

                   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ทุกประการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ไปแล้วนั้น

                   อาศัยอำนาจตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2556) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                          ประกาศ    ณ    วันที่    24  มิถุนายน    พ.ศ. 2557

 

 

                                                        นายเฉียบชัย  คงพุท

                                                          (นายเฉียบชัย  คงพุท)

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

view

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

สมัครงาน

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท09/06/2020
ผู้เข้าชม379,568
เปิดเพจ490,467
view