http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

การให้บริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

******************************

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วนั้น

                   บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน  ได้ให้ความเป็นชอบแล้วในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จึงได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9

 

 

                                                 (ลงชื่อ)      นายเฉียบชัย  คงพุท

                                                                 (นายเฉียบชัย  คงพุท)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน

 

view

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

สมัครงาน

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท09/06/2020
ผู้เข้าชม380,698
เปิดเพจ491,626
view